The "Taguig Hymn" stands as a melodious tribute to the vibrant and progressive city of Taguig, Philippines. Through its stirring lyrics and harmonious melodies, it encapsulates the city's rich heritage and aspirations for a brighter future.


Taguig Hymn (Martsa ng Taguig)

Here's a sample video of Taguig Hymn with lyrics (minus-one):Taguig Hymn Lyrics (Martsa ng Taguig)

Here's the lyrics of Taguig Hymn:

Bayang pinagpala ng dakilang lumikha
May bagong pag-asa sa hangaring dakila
Sa mahal kong bayan ialay nating lahat
Tapat na paglilingkod
Taguig ay sasagana

Taguig magmaliw man ang lahat
Di ka malilimot
Bayang kong sakdal dilag
Sa iyo nadarama
Taguig ay paunlarin
Ang aking harangin
Bayan kong Taguig
Wala kang pamamaliw

Taguig magmaliw man ang lahat
Di ka malilimot
Bayang kong sakdal dilag
Sa iyo nadarama

Taguig ay paunlarin
Ang aking harangin
Bayan kong Taguig
Wala kang pamamaliw

Taguig magmaliw man ang lahat
Di ka malilimot
Bayang kong sakdal dilag
Sa iyo nadarama

Taguig ay paunlarin
Ang aking harangin
Bayan kong Taguig
Wala kang pamamaliwTaguig Hymn (Melody)

Here's a sample video of Taguig Hymn with melody:


ALSO IN TAGUIG


IMPORTANT NOTE: ang Taguigeño blog ay hindi konektado sa anumang account ng Taguig City government. Ito ay nabuo upang maghatid ng napapanahong balita at impormasyon para sa lahat ng Taguigeño.
taguig venice, taguig history, taguig bgc, taguig city barangays, taguig city hall, taguig city map, taguig tourist spot, taguig city hall phone number


Post a Comment