Ang Persons with Disabilities Affairs Office (PDAO) sa Taguig ay isang tanggapan sa loob ng Taguig City Hall Compound na naglilingkod sa mga indibidwal na may kapansanan sa Taguig City.


Ang pangunahing layunin ng PDAO ay ang magbigay ng serbisyo at suporta sa mga taong may kapansanan sa lungsod.


Mga katungkulan ng PDAO sa Taguig City ay maaaring sumasakop sa mga sumusunod:

  • Pagbibigay ng impormasyon at edukasyon sa mga karapatan at benepisyo ng mga indibidwal na may kapansanan.

  • Pagbibigay ng tulong sa pagproseso ng mga aplikasyon para sa mga benepisyo at pribilehiyo ng mga PWDs, tulad ng PWD ID at iba pang dokumento.

  • Pagtulong sa pag-coordinate ng mga serbisyo at programa para sa mga PWDs, kasama na ang mga medical services, edukasyon, trabaho, at iba pang pangangailangan ng mga indibidwal na may kapansanan.

  • Pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at proyekto na layuning mapabuti ang kalagayan at kalidad ng buhay ng mga PWDs sa Taguig City.



Sa pamamagitan ng PDAO, inaasahan na mapatupad ang mga batas at patakaran na naglalayong protektahan at itaguyod ang karapatan at kapakanan ng mga Persons with Disabilities sa Taguig City. Ang opisina ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 AM hanggang 5:00 PM, at maaaring kontakin sa telepono sa numero na 8642-3590 para sa karagdagang impormasyon at tulong.

Para sa iba pang kaalaman, maaring bisitahin ang opisyal na Facebook page ng Persons with Disabilities Affairs Office-Taguig



ALSO IN TAGUIG


IMPORTANT NOTE: ang Taguigeño blog ay hindi konektado sa anumang account ng Taguig City government. Ito ay nabuo upang maghatid ng napapanahong balita at impormasyon para sa lahat ng Taguigeño.

Post a Comment