Ang Office of the Senior Citizens Affair (OSCA) sa Taguig City ay isang ahensya ng pamahalaan na nakatuon sa pagbibigay ng serbisyong pangkapakanan sa mga senior citizen sa lungsod. Narito ang ilan sa mga pangunahing katungkulan nito:


Pagbibigay ng Senior Citizen ID: Ang OSCA ay responsable sa pagbibigay ng mga opisyal na ID para sa mga senior citizen sa Taguig. Ang ID na ito ay maaaring gamitin upang makakuha ng mga benepisyo at diskwento sa mga pribadong establisimyento at serbisyo.

Pagtulong sa mga Senior Citizen sa mga Legal na Karapatan: Ang OSCA ay nagbibigay ng tulong at suporta sa mga senior citizen sa kanilang mga legal na karapatan, kabilang ang mga karapatan sa mga benepisyo, pensyon, at iba pang mga programa para sa senior citizen.Pagbibigay ng Serbisyong Pangkalusugan at Sosyal: Ang OSCA ay maaaring magbigay ng serbisyo at suporta para sa kalusugan at pang-sosyal na pangangailangan ng mga senior citizen, kabilang ang medical missions, livelihood programs, at iba pa.

Pagtulong sa mga Aktibidad at Programa para sa mga Senior Citizen: Ang OSCA ay nag-oorganisa ng iba't ibang aktibidad at programa para sa mga senior citizen tulad ng mga seminar, workshop, at social gatherings upang mapalakas ang kanilang kalagayan at kahalagahan sa komunidad.

Narito ang Schedule ng Libreng Sine para sa mga Senior Citizen ng Taguig


OSCA TAGUIG

Ang OSCA sa Taguig City ay matatagpuan sa Taguig City Hall Compound, Brgy. Tuktukan, Taguig City, at ang kanilang opisina ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes, mula 8:00 AM hanggang 5:00 PM.

I-follow ang OSCA Taguig sa Facebook para sa updates at mga anunsyo!


TUMAWAG SA OSCA

Monday to Friday • 8 AM to 5 PM
  • Senior ID Card - 0969 212 9400
  • Birthday Cash Gift - 0927 698 0746
  • Social Pension for Indigent Senior Citizen - 0927 698 0748ALSO IN TAGUIG


IMPORTANT NOTE: ang Taguigeño blog ay hindi konektado sa anumang account ng Taguig City government. Ito ay nabuo upang maghatid ng napapanahong balita at impormasyon para sa lahat ng Taguigeño.

Post a Comment