Si Aling Cora ay may pinapaupang apartment. Kailan at gaano kalaki ang pwedeng niyang itaas sa renta?Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) National Human Settlements Board Resolution No. 2021-02 na nagpapalawig ng Rent Control Act mula January 1, 2022 hanggang December 31, 2022, ay nakasaad na hindi maaaring magtaas ng renta ang nagpapaupa sa loob ng isang taon.


Samakatuwid, maaari lamang magtaas ng sinisingil na renta ang mga nagpapaupa pagkalipas ng isang taon ng pagtira ng nangungupahan.

Gayunpaman, kahit maaari nang magtaas ng sinisingil na upa pagkalipas ng isang (1) taon, isinasaad ng Board Resolution No. 2021-02 na hindi tataas sa sumusunod ang pagtaas ng renta hanggan ang paupahan ay okupado ng nangungupahan dito.


Kung magtaas ng buwanang renta ay hindi lalagpas ng 2% kada taon para sa renta na Php 1.00-Pup 4,999.00;

Kung magtaas ng buwanang renta ay hindi lalagpas ng 7% kada taon para sa renta na Php 5,000.00-Php 8,999.00;

Kung magtaas ng buwanang renta ay hindi lalagpas ng 11% kada taon para sa renta na Php 9,000.00-Pup 10,000.00

Ngunit may karapatan naman ang nagpapaupa, bilang may-ari, na itakda ang halaga ng upa o renta sa simula ng kasunduan o kontrata ng mga bagong uupa.

Hindi pinahihintulutan ng batas ang pagtataas ng renta sa mga boarding house, dormitories, rooms at bed spaces para sa mga estudyante ng mahigit o minsan sa bawat taon.

(Paalala: Ang impormasyong ito ay pang-edukasyon lamang. Pinapayuhan po naming kayong mag-konsulta pa rin sa mga ganap na abogado para sa legal na payo sa inyong kaso.)

Kung may problemang legal, i-kunsulta mo sa CELO! Ang Libreng Payong Legal ay libreng face-to-face legal consultation para sa mga residente ng City of Taguig. Ito po ay ginaganap tuwing M-W-F, mula 3-5pm, sa 4th flr. ng Taguig City Hall. Limitado ang slots. Kaya mas mabuti kung mag-book ng appointment habang maaga. Mag-message sa aming FB Messenger para mag-request ng appointment.


ALSO IN TAGUIG


IMPORTANT NOTE: ang Taguigeño blog ay hindi konektado sa anumang account ng Taguig City government. Ito ay nabuo upang maghatid ng napapanahong balita at impormasyon para sa lahat ng Taguigeño.
taguig venice, taguig history, taguig bgc, taguig city barangays, taguig city hall, taguig city map, taguig tourist spot, taguig city hall phone number


Post a Comment