Ano ang Retirement Benefit sa SSS?Mga kondisyon para maging kwalipikado:


Para sa optional retirement, kinakailangan na ang edad ng miyembro ay hindi bababa sa 60 taon; at 65 sa mandatory retirement.

Nakapagbayad dapat ng hindi bababa sa 120 buwanang kontribusyon bago ang semestre ng kanyang pagreretiro.

Kung mas mababa sa 120 ang kontribusyon, hindi siya makakatanggap ng buwanang pensyon ngunit kwalipikado siya na tumanggap ng lump sum na katumbas ng mga kontribusyon na nabayaran nya. Subalit, kung gusto niyang makatanggap ng buwanang pensyon, maaari nyang kumpletuhin ang 120 na buwanang kontribusyon.


Mga Benepisyo

Kung kwalipikado, makakatanggap ang isang miyembro ng buwanang pensyon at 13th month pension na ibinibigay kada Disyembre.

Kung siya ay may anak, makakatanggap din ng buwanang pensyon ang mga ito kung pasok sila sa kwalipikasyon ng SSS:
  • 10% ng halaga ng basic monthly pension ng miyembro ang makukuha ng mga anak kada buwan, o kaya ay Php 200.00, alinman ang mas mataas.
  • Limang (5) menor de edad na anak ng miyembro ng SSS ang maaaring mabigyan ng Dependent’s Pension, magmula sa pinakabata.

Puwedeng mamili ang magreretiro na tanggapin ang unang 18 buwanang pensyon (lump sum).

Ang minimum na buwanang Retirement Pension ay:
  • Php 1,000.00 kung mayroon siyang 10 taon na credited years of service;
  • Php 1,200.00 kung hindi bababa sa 10 ang kanyang credited years of service; at
  • Php 2,400.00 kung hindi bababa sa 20 taon ang kanyang serbisyo.

Simula 2017, nadagdagan ng Php 1,000.00 ang buwanang pensyon ng mga kwalipikadong miyembro.

(Paalala: Ang impormasyong ito ay pang-edukasyon lamang. Pinapayuhan po naming kayong mag-konsulta pa rin sa mga ganap na abogado para sa legal na payo sa inyong kaso.)

Kung may problemang legal, i-kunsulta mo sa CELO! Ang Libreng Payong Legal ay libreng face-to-face legal consultation para sa mga residente ng City of Taguig. Ito po ay ginaganap tuwing M-W-F, mula 3-5pm, sa 4th flr. ng Taguig City Hall. Limitado ang slots. Kaya mas mabuti kung mag-book ng appointment habang maaga. Mag-PM sa CELO FB Messenger para mag-request ng appointment.


ALSO IN TAGUIG


IMPORTANT NOTE: ang Taguigeño blog ay hindi konektado sa anumang account ng Taguig City government. Ito ay nabuo upang maghatid ng napapanahong balita at impormasyon para sa lahat ng Taguigeño.
taguig venice, taguig history, taguig bgc, taguig city barangays, taguig city hall, taguig city map, taguig tourist spot, taguig city hall phone number


Post a Comment