Hindi pa ba na-register ang kapanakan mo, ng inyong anak o kamag-anak? Narito kung paano i-proseso ang late birth registration sa Taguig at ano-ano ang requirements na kailangan mo.


Late Birth Registration in Taguig

Sundan lamang ang proseso ng Late Birth Registration ayon sa City Civil Registry ng Taguig:Late Birth Registration FAQs

Narito naman ang madalas na itanong tungkol sa Late Birth Registration sa Taguig:

ALSO IN TAGUIG


IMPORTANT NOTE: ang Taguigeño blog ay hindi konektado sa anumang account ng Taguig City government. Ito ay nabuo upang maghatid ng napapanahong balita at impormasyon para sa lahat ng Taguigeño.

Post a Comment