Sa Taguig City, ang proseso ng pagkuha ng Marriage License ay hindi lamang isang simpleng gawain. Ito ay isang hakbang patungo sa legal na pagkakasunduan, isang saksi ng magkasamang hinaharap ng mag-asawa.


Sa kalakip na mga proseso at seremonyas ng paminsang-minsan ay ang kahalagahan ng Marriage License na nagpapakita ng pagmamahalan na sa takdang panahon ay magpapatibay at magpapatatag ng pagsasama.

Kung naghahanap ka ng lugar ng pagpapakasal ninyo, bisitahin itong listahan ng 5 Catholic churches for wedding in Taguig. Para sa reception, narito ang 5 wedding venues in Taguig.Narito ang mga kailangan mong dalhin at gawin sa pagkuha ng Marriage License sa Taguig:
If you haven't planned your wedding yet, here are the important Things to Prepare for Your Dream Wedding

Also, to give you an idea, here's an approximate cost for a wedding with 100 guests, that you need to save for.ALSO IN TAGUIG


IMPORTANT NOTE: ang Taguigeño blog ay hindi konektado sa anumang account ng Taguig City government. Ito ay nabuo upang maghatid ng napapanahong balita at impormasyon para sa lahat ng Taguigeño.
taguig venice, taguig history, taguig bgc, taguig city barangays, taguig city hall, taguig city map, taguig tourist spot, taguig city hall phone number


Post a Comment